ΠΛΑΤΩΝ-ΣΟΦΙΣΤΗΣ (Αρχαίο κείμενο & Απόδοση) - http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi