Αστερίκιος και Κλεοπάτρα - Ο Αστερίξ στα Αρχαία Ελληνικά - http://www.projethomere.com