Αστερίκιος παρά Σακχαραζάδι - Ο Αστερίξ στα Αρχαία Ελληνικά - http://www.projethomere.com