ΠΛΩΤΙΝΟΣ- Ἐννεάδες (χειρόγραφο) - http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi