'Απαντα Εμμανουήλ Ροϊδης, T. Γ'. Αθήνα Ερμής, 1978