Αριστοτέλης (Σπάνιο χειρόγραφο του 1390) - http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi