Το Άστυ (Αριθ. 10) –8 Δεκεμβρίου 1885 – http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi