Το Άστυ (Αριθ. 3) –20 Οκτωβρίου 1885 – http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi