Το Άστυ (Αριθ. 4) –27 Οκτωβρίου 1885 – http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi