Το Άστυ (Αριθ. 5) –8 Νοεμβρίου 1885 – http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi