Το Άστυ (Αριθ. 6) –10 Νοεμβρίου 1885 – http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi