Το Άστυ (Αριθ. 7) –17 Νοεμβρίου 1885 – http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi