Το Άστυ (Αριθ. 8) –28 Νοεμβρίου 1885 – http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi