Α. Μπάρας –Άθροισμα (ποίηση 1933-1983) – http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi