Αττικόν Ημερολόγιον 1887 – http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi