Σπυρίδων Ζαμπέλιος- Βυζαντιναί Μελέται – http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi