συντακτικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης ζούκης γεώργιος (2) from Dimitrios Kuloglu