Ζούκης Γεώργιος-Μεθοδική διδασκαλία του Συντακτικού της Αρχαίας- http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi