Φιλάρετος Γεώργιος Ν., Δείπνα και συμπόσια των Αρχαίων Ελλήνων - http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi