Παΐζης Χρήστος - Ο εφαρμοσμένος λόγος της Ἐκθεσης Ιδεών – http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi