Κατάλογος Αρχαίων Ελλήνων Αστρονόμων – http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi