Γρηγόριος Παλαιολόγος –Ο Πολυπαθής (Α’)- http://www.projethomere.com