Λεξικό βασικών ρημάτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας- http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi