Νέο e-book για τη Μακεδονία από το Κ.Ι. Λάτση - http://www.projethomere.com