Μακεδονικόν Ημερολόγιον 1908 – http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi