Μακεδονικόν Ημερολόγιον 1909 – http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi