Μακεδονικόν Ημερολόγιον 1910 – http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi