Μακεδονικόν Ημερολόγιον 1912 – http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi