Μαθήματα διὰ τοὺς Παίδας -Τόμος Γ’ (1830) – http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi