Οι Μεγάλες Δίκες - 01 Η Δίκη Του Σωκράτη by Helene Kemiktsi