Μετάφραση τριών Γαλλικών Τραγωδιών & πρωτότυπο κείμενο (1836)– http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi