ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ - Παλατινή Ἀνθολογία (Anthologia Palatina)- http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi