Πίνδαρου τα σωζόμενα –Τόμος Γ’ – http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi