Πλούταρχος - Γυναικών Αρεταί- http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi