Σωκράτης – Σύγγραμμα Φιλοσοφικόν και Παιδαγωγικόν (1874)- http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi