Α. Σούτσος – Πανόραμα της Ελλάδος –Τόμος Α΄ - http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi