Εμίλ Ζολά –Νανά –(Ελληνική μετάφραση) – http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi