Πλουτάρχου - Βίοι Παράλληλοι (Γ')- http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi