Κερκυραϊκό Λεξικό- http://www.projethomere.com from Hélène Kémiktsi