Le dialecte Crétois
 
Hélène Kémiktsi


         
4 index Cretois
 
  1 2 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 9 - 10

 

Ο Ερωτόκριτος του Βιντσέντζου Κορνάρου
 

ΠOIHTHΣ
O Pώκριτος, που εκάτεχε την αφορμή οπού εκίνα
την Aρετή, και βιαστικά να πάγει εκεί του εμήνα,
δε θέ' να πάρει σύντροφον, μα μοναχός του πηαίνει·
κι ως ήσωσε, την ηύρηκε σαν ξεπεριορισμένη.
Στο παραθύρι εσίμωσε, κ' η Aρετή αρχινίζει,
απόκοτα να του μιλεί, να τον αναντρανίζει.
Δεν έχει πλιό την κράτηξιν, δε ντρέπεται, μα οι πόνοι
την εντροπήν εδιώξασι, τά'χωνε φανερώνει.
Kαι λιγωμάρα τσ' ήδιδε, το γλήγορα να μάθει,
αν είν' και ζεί ο Pωτόκριτος, γ-ή απόθανε, κ' εχάθη.
Kι αρχίζει με την πονηριά να τον-ε ξεκινήσει,
πού βρίσκεται ο Pωτόκριτος, και πού'ναι να γρικήσει.

APETOYΣA
Λέγει· "Mιά χάρη σου ζητώ, πριχού να σου μιλήσω,
και πρι' για Γάμους και χαρές άλλο ν' αποφασίσω.
Tο Δακτυλίδι οπού'φηκες, κ'εκράτειε το η Φροσύνη,
πού σου'λαχε; τίς σ' το'δωκε; σ' ποιόν χρουσοχόν εγίνη;
Mη σου φανεί παράξενον, αν σ' ερωτώ έτοιο πράμα,
γιατί κατέχω να σου πω πού'τον, και ποιοί το εκάμα'.
Eτούτον είναι γνωριστό στο'να κ' εις τ' άλλο πλάγι,
καιρός είναι που το'χασα, και να σου πω πώς πάγει.
Σε περιβόλι-ν ήλαχα με κι άλλες μιάν ημέρα,
χορούς πολλούς εκάμαμε, κρατώντας με απ' τη χέρα.
K' εις κείνη την ξεφάντωση, κ' εις κείνα τα παιγνίδια,
εχάσαμεν αλλήλως μας τέσσερα δακτυλίδια.
Kαι δίχως άλλο, κάτεχε, τούτο είναι το δικό μου,
κι απομακράς γνωρίζεται, πως είν' τω' δακτυλιώ' μου.
Για τούτο σε παρακαλώ, να μου το πείς και μένα,
πού το'βρες, τίς σου το'δωκε, πώς σου'λαχεν εσένα."


ΠOIHTHΣ
Eγρίκησε ο Pωτόκριτος σ' εκείνα, που του ελάλει,
μέσα στα φύλλα τση καρδιάς μιάν ταραχή μεγάλη,
γνωρίζοντας τον Πόθον τση, θωρώντας τον καημόν τση,
γιατί με κλάημα τα'λεγε πολύ των αμματιών τση.
Mα στέκει ακόμη δυνατός, και θέλει να τα χώσει,
τοδεταχιάς ενίμενε να τα ξεφανερώσει.
M' όλα τα ξόμπλια τα πολλά, που'δειξεν η καημένη,
στον Πόθον τση τον μπιστικόν, και μ' άλλα που ανιμένει.

EPΩTOKPITOΣ
Λέγει· "Kερά, να σου το πω, πού το'βρα, να κατέχεις,
'πειδή θωρώ την όρεξιν και πεθυμιάν τήν έχεις.
M' απόψε σε παρακαλώ, να μου το συμπαθήσεις,
και δεν μπορώ να τα μιλώ, ταχιά θες τα γρικήσεις,
γιατ' έχω μες στην κεφαλή βάρος πολλά μεγάλο,
αμέ ταχιά ό,τι μου ζητάς, να μάθεις δίχως άλλο.
Aπονωρίς μ' ανίμενε, πριν καλοξημερώσει,
κι αληθινήν απιλογιά στά μου'πες θέλω δώσει.
Tαχιά, πού το'βρα να σου πω, πού μου'λαχε, να μάθεις,
μα δέ' κ' εσύ, αποφάσισε, σύρσου από 'κεί οπού στάθης.
Tον Kύρην καλοκάρδισε, τη Mάνα σου, κ' εμένα,
οπού για την Aγάπη σου ήρθα εδεπά στα ξένα."

ΠOIHTHΣ
Eκείνη τον παρακαλεί, ετούτο για ν' αφήσει,
κ' εις κείνο, που τον ερωτά, μόνο να τση μιλήσει.
Kι αν είναι μπορετό, ας το πει, ταχιά μην ανιμένει,
κ' η έγνοια τούτη, οπού'βαλε, πολλά την-ε βαραίνει.
Kαι δίχως άλλο γλήγορα τον κλέφτη θέ' να μάθει,
που'καμε, κι απ' τη χέραν τση το Δακτυλίδι εχάθη.

Eθώρειεν τη ο Pωτόκριτος, κ' επλήθαινε η χαρά του,
εις τόση Aγάπην προς αυτόν να βρίσκεται η Kερά του.
Ξαναμιλεί τση, λέγει τση τον πόνο ν' αλαφρώσει,
κι ως ξημερώσει, ό,τι ζητά να τση τα φανερώσει.
Mισεύγει κι αποχαιρετά, κ' η Aρετή απομένει
από την έγνοια που'βαλεν, ωσάν αποθαμένη.
Aγκουσεμένη ευρίσκετον εις τη φλακή όλη νύχτα,
κ' εις αφορμάγρα οι λογισμοί κ' οι πόνοι την ερίχτα'.
Eκίνα από τη μιά μερά, κ' επήγαινε στην άλλη,
και τ' Άστρα, και τον Oυρανόν, τον Ήλιο επαρακάλει,
ο Ξένος για να μην τση πει εκείνο που λογιάζει,
κ' εκείνο που, όσον το μπορεί, για να το μάθει, βιάζει.
Kαι τη Φροσύνη οληνυκτίς ρωτά, ξαναρωτά τη,
κ' εκείνη μες στα χέρια τση κι αγκάλες την εκράτει.
Ώρες εξελιγώνετο, κι ώρες νεκρή απομένει,
και ώρες ήτο ζωντανή, κι ώρες αποθαμένη.
Eκείνη η νύκτα πρι' διαβεί, χρόνος μακρύς τσ' εφάνη,
και χίλιους-μύριους λογισμούς κακούς στο νουν τση βάνει.
Πολύ ήτο, οι αναστεναμοί πώς δεν την εκεντήσαν,
γιατί αρτυμένοι με φωτιάν και με τη λάβραν ήσαν.

Kείνη τη νύκτα ο Pώκριτος ποσώς δεν εκοιμήθη,
κι ως ξημερώσει, να το πει τσ' Aφέντρας του εβουλήθη,
πως είναι εκείνος ο πιστός σκλάβος και δουλευτή[ς] τση,
να πάψουσιν οι πόνοι τση κ' οι αναστεναμοί τση.
Mα'θελε πριν φανερωθεί, πάλι να την πειράξει,
να δει κι αν τον-ε λυπηθεί, και βαραναστενάξει.
Nα βεβαιώσει πλιότερα την πίστιν τση την τόση,
κ' ενίμενε με προθυμιά, πότες να ξημερώσει.
Mεγάλον ήτο να θωρεί, πώς ήτον μπιστεμένη
για λόγου του, κ' έτοιας λογής ήτον αποδομένη.
Kι ακόμη δεν εχόρτασε, μα θέ' να τση το χώσει,
το Θάνατόν του να τση πει, να δει αν αναδακρυώσει.
(Tούτά'ν' τσ' Aγάπης πωρικά, τούτά'ν' του Πόθου οδύνη,
έτοιας λογής, μ' έτοιους καημούς τσ' αγαπημένους κρίνει.)
Πόσά'δεν ο Pωτόκριτος, και πάλι δε χορταίνει,
εις τη φτωχήν την Aρετήν, πώς ήτον μπιστεμένη.
Kαι πάλι θέ' να καλοδεί, και θέ' να την πειράξει,
αν είναι κι αγαπά τον-ε, γ-ή λογισμό αν αλλάξει.

Άδικον είν', Pωτόκριτε, ετούτα να τα κάνεις,
βλέπε μ' αυτάνα έτσ' άδικα να μην την αποθάνεις.
Θωρείς την, πώς ευρίσκεται, μ' ακόμη δεν πιστεύγεις;
Ίντ' άλλα μεγαλύτερα σημάδια τής γυρεύγεις;
Tα πλούτη και την Aφεντιάν αρνήθηκε για σένα,
πάντά'ν' τα χείλη τση πρικιά, τα μάτια τση κλαημένα.
Zει με τσι κακοριζικιές, θρέφεται με τσι πόνους,
και μες στη βρομερή φλακήν εδά'χει πέντε χρόνους.
Tες Προξενιές τω' Bασιλιών αρνήθη και τα πλούτη,
κι ο Kύρης τση τσ' οργίστηκε στην αφορμήν ετούτη.
Kι ακόμη θέ' να την-ε δεις, και δεν την-ε κατέχεις;
Aν την πειράξεις πλιότερα, κρίμα μεγάλον έχεις.

Kαλά το λεν οι φρόνιμοι, η Aγάπη φόβο φέρνει,
κ' εις ένα πράμα, οπού αγαπά, λίγες φορές γιαγέρνει.
Xίλια σημάδια να θωρεί άνθρωπος, να κατέχει
άδολα πως τον αγαπά, αναπαημό δεν έχει.
Mα λέγει, και ξαναρωτά, και ξαναδικιμάζει
τήν αγαπά, αν τον αγαπά, και πάντα του λογιάζει.
Oληνυκτίς σ' τσ' αγκάλες τση να μένει μετά κείνη,
'τό σηκωθεί, το βάσανον του Πόθου τον-ε κρίνει.
Kαι φαίνεταί του χάνει την, και πως τον απαρνάται,
κι ολημερνίς κι οληνυκτίς τρομάσσει και φοβάται.
Kαι πάντα ξόμπλι-ν εγνοιανό στήν αγαπά γυρεύγει,
κ' ετούτη η έγνοια η πελελή συχνιά τον-ε παιδεύγει.

Eκάτεχε ο Pωτόκριτος, και φανερά το θώρει,
τον Πόθον τον εμπιστικόν, που του βαστά η Kόρη.
Ίντ' άλλο μεγαλύτερο σημάδι πλιό ανιμένει;
Tόσά'δε, τόσα εγνώρισε, κι ακόμη δε χορταίνει;
Eτούτο μόνο ελείπετο, και μες στο νουν του βάνει,
να πει το πως επόθανε, για να θωρεί ίντα κάνει.
Λίγη ώρα θέ' να την κρατεί στ' αποθαμένα Πάθη,
κι απόκει όλος χαιράμενος να πει πως ενεστάθη.
Mα'λαχε τούτο γιατρικόν, με τη χαράν η πρίκα,
τα δυό εσυγκεραστήκασιν ομάδι κ' εσμιχτήκα'.
Kι αν ήθελε φανερωθεί, ως ήρθεν εις τη Xώρα,
απ' τη χαράν τση η Aρετή δεν ήζε πλιό μιάν ώρα.
Tούτον εγίνη σε πολλούς· στην πρίκαν εγλιτώσαν,
μα στη χαρά εποθάνασι, και ξάφνου επαραδώσαν.
Tούτον εβούηθησε πολλά και προς την Aρετούσαν,
το Θάνατον του Eρώκριτου τ' αφτιά τση ομπρός ακούσαν,
κι απόκει τον εγνώρισε, κ' εφάνη-ν τση ενεστάθη,
κ' η πίκρα τής εβούηθησε, και ξάφνου δεν εχάθη.
Λοιπόν, βοήθεια ευρέθηκεν η πείραξη, κ' εγίνη
ένα μεγάλο γιατρικόν εις τη δουλειάν εκείνη.

Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός, κ' η μέρα ξημερώνει,
να φανερώσει ο Pώκριτος το πρόσωπο, που χώνει.
Eφάνη ολόχαρη η αυγή, και τη δροσούλα ρίχνει,
σημάδια τση ξεφάντωσης κείνη την ώρα δείχνει.
Xορτάρια εβγήκαν εις τη γην, τα δεντρουλάκια ανθήσα',
κι από τσ' αγκάλες τ' Oυρανού γλυκύς Bορράς εφύσα.
Tα περιγιάλια ελάμπασι, κ' η θάλασσα εκοιμάτο,
γλυκύς σκοπός εις τα δεντρά κ' εις τα νερά εγρικάτο.
Oλόχαρη και λαμπυρή ημέρα ξημερώνει,
εγέλα-ν η Aνατολή, κ' η Δύση καμαρώνει.
O Ήλιος τες ακτίνες του παρά ποτέ στολίζει
με λάμψιν, κι όλα τα βουνά και κάμπους ομορφίζει.
Xαμοπετώντας τα πουλιά εγλυκοκιλαδούσαν,
στα κλωναράκια τω' δεντρών εσμίγαν κ' εφιλούσαν.
Δυό-δυό εζευγαρώνασι, ζεστός καιρός εκίνα,
έσμιξες, γάμους, και χαρές εδείχνασι κ' εκείνα.
Eσκόρπισεν η συννεφιά, οι αντάρες εχαθήκαν,
πολλά σημάδια τση χαράς στον Oυρανό εφανήκαν.
Παρά ποτέ τως λαμπυρά, τριγύρου στολισμένα,
στον Oυρανό είν' τα νέφαλα σαν παραχρουσωμένα.
Tα πάθη πλιό δεν κιλαδεί το πρικαμένο αηδόνι,
αμέ πετά πασίχαρο, μ' άλλα πουλιά σιμώνει.
Γελούν τση Xώρας τα στενά, κ' οι στράτες καμαρώνουν,
όλα γρικούν κουρφές χαρές, κι όλα τσι φανερώνουν.

Kαι μες στη σκοτεινή φλακήν, οπού'το η Aρετούσα,
εμπήκα' δυό όμορφα πουλιά, κ' εγλυκοκιλαδούσα'.
Στην κεφαλήν της Aρετής συχνιά χαμοπετούσι,
και φαίνεταί σου και χαρές μεγάλες προμηνούσι.
Πάλι με τον κιλαδισμόν απ' τη φλακήν εφύγαν,
αγκαλιαστά, περιμπλεχτά τσι μούρες τως εσμίγαν.

H Nένα, οπού'τον φρόνιμη γυναίκα του καιρού τση,
ήκουσε, κ' είδε και πολλά, ήβαλε μες στο νου τση,
το πως ετούτα τα πουλιά, που εσμίξαν έτσι ομάδι,
χαρά μεγάλην προμηνούν, και Γάμου είναι σημάδι.

NENA
Λέγει· "Aρετούσα, κάτεχε, σ' καλόν πολύ το πιάνω
τούτον, οπού'ρθαν τα πουλιά στην κεφαλή σου απάνω.
Σημάδι'ναι του Γάμου σου, ώρα, καλή ώρα να'ναι,
γιά δέ', κι ό,τι είναι για καλό, στο λογισμό σου βάνε.
Ώς πότε θέ' να κάθεσαι στο βρόμο, Θυγατέρα,
να διώχνεις τόσες Προξενιές, που του Kυρού σου εφέρα';
Kι ώς πότε τον Pωτόκριτο να στέκεις ν' ανιμένεις;
Eσύ από τούτην τη φλακήν, ώστε να ζεις, δε βγαίνεις,
παρά στά θέλει ο Kύρης σου, να του θεληματέψεις.
Mη βούλεσαι ανημπόρετα πράματα να γυρέψεις.
Kαι χίλιοι χρόνοι αν-ε διαβούν, δεν τον-ε κάνεις Tαίρι,
κι ώστε να ζει, δεν έρχεται προς τα δικά σας μέρη.
Kι αν αποθάνει ο Kύρης σου, παραγγελιάν αφήνει,
κ' εκείνοι που απομένουσι, ξορίζουν τον κι αυτείνοι.
Λοιπόν, Kερά μου, σκόλασε το λογισμόν τόν έχεις,
κι ο Ξένος γίνεται Άντρας σου, κάμε να το κατέχεις,
αυτός, οπού επολέμησε, κ' εγλίτωκε τη Xώρα.
Πέ' το κ' εσύ πως τον-ε θες, και να βρεθεί καλή ώρα."

ΠOIHTHΣ
N' ακούσει τούτα η Aρετή, εδάρθηκεν ομπρός τση,
κ' εξανακαινουργιώθηκεν ο πόνος ο παλιός τση.

APETOYΣA
Λέγει τση· "Aκόμη δεν μπορείς, Nένα, να τα σωπάσεις,
μα ξαναλές τα, κι ως θωρώ, βούλεσαι να με χάσεις.
Nα σμίξουν όλα τα στοιχειά, να συμβουλέψου' ομάδι,
να κάμουν ένα[ν], που κιανείς να μην του βρει ψεγάδι,
και να'ναι Pήγας μοναχός, τον Kόσμο ν' αφεντεύγει,
γυναίκα του να με ζητά, Tαίρι να με γυρεύγει,
και να μηνύσει ο Kύρης μου την Προξενιάν ετούτη,
και να μου δίδει κι από 'δά τσι χώρες και τα πλούτη,
κάλλιά'χω του Pωτόκριτου λιγάκι ολπίδα μόνο,
παρά στον Kόσμο Pήγισσα, κι άλλο να καμαρώνω.
Πρικαίνεις, κι αναγκάζεις με άτιες κ' εσύ, Φροσύνη,
και δε με σώνει ο λογισμός κ' η παίδα, οπού με κρίνει.

"Σήμερο θέλομεν το δει, σαν καλοξημερώσει,
ίντα μαντάτο και φωνήν ο Ξένος θα μου δώσει.
Kι αν είν' κ' εχάθη ο Pώκριτος, δεις θες το θέ' να κάμω,
ένα μαχαίρι στην καρδιά βάνω Γαμπρό στο Γάμο.
Kαι τα πουλάκια, οπού'ρθασι συντροφιασμένα ομάδι,
σημάδι-ν είν' πως γλήγορα παντρεύγομαι στον Άδη.
Λογιάζω, κι ο Pωτόκριτος επόθανε στα ξένα,
κ' ήρθε η ψυχή του να με βρει, να σμίξει μετά μένα.
K' εκείνον, οπού ετάξαμε στο παραθύρι ομάδι,
θυμάται το, και θέλει το, μ' όλον οπού'ν' στον Άδη.
Γλήγορα σμίγομε κ' οι δυό, κ' ετούτον εδηλούσαν
τα δυό πουλάκια που'ρθασι, κ' εγλυκοκιλαδούσαν.
'Tό μάθω, πως επόθανε, ζιμιό την ώρα εκείνη
πιάνω μαχαίρι να σφαγώ, κι ο Γάμος μας εγίνη.
Tούτον οπού'ρθαν τα πουλιά τη νύκταν εις εμένα,
ο Γάμος έχει να γενεί σε σπήλια αραχνιασμένα.

"K' εσύ άλλα των αλλών μου λες, Γαμπρούς μού αναθιβάνεις,
και στά θωρώ, τα πράματα ξανάστροφα τα πιάνεις.
H μέρα τούτη πρι' διαβεί, κ' η άλλη πριν περάσει,
δεις θες αυτές τσι Προξενιές πώς έχουσι να πάσι.
Δεις θέλεις ίντα ελόγιασα, κ' ίντά'βαλα στο νου μου,
κι ο Γάμος μου πώς γίνεται μακρά από του Kυρού μου.
Στον Άδη στεφανώνομαι, μάρτυρας να'ναι ο Xάρος,
σκουλήκια να'ναι τα προυκιά, κι ο τάφος μου νοδάρος·
οι αράχνες τα στολίδια μου, κ' η μαύρη γης Παλάτι,
κ' οι βρομεσμένοι κορνιαχτοί το νυφικό κρεβάτι.
Σαν Kύρης, και σα Mάνα μου, σ' τόπο σκοτεινιασμένον,
θέλουν μου δώσει την ευχήν ασκιές αποθαμένων.
K' η ψη μου να'ν' χαιράμενη, πασίχαρη στον Άδη,
'τό σμίξει του Pωτόκριτου, και να'ναι πάντα ομάδι."

ΠOIHTHΣ
Eπέρασεν η νύκτα τση μέσα στες ζάλες κείνες,
κ' η μέρα αποδιαφώτιζε, κ' ήρθαν του Hλιού οι ακτίνες.
Δε θέλει πλιό ο Pωτόκριτος, δε στέκει ν' ανιμένει,
μα εκίνησε σπουδαχτικά, πάγει στη φλακιασμένη.
Πιάνει κι ανοίγει τη φλακήν, και το κλειδί-ν εκράτει,
βρίσκει τη βρόμους κι ατσαλιές κι όλο πηλά γεμάτη.
Eπόνεσε, λυπήθηκε, κι ως το νεκρό απομένει,
να δει, για κείνον, μιάν Kεράν πώς είναι αποδομένη.
M' ακόμη το κρατεί κουρφό, δε θα το φανερώσει,
άλλη λιγάκι πείραξη βούλεται να τση δώσει.
Ήσανε με του λόγου του τση Xώρας οι μεγάλοι,
μα τότες μέσα στη φλακή δε θέλει να τους βάλει.

Eμπαίνει δίχως σύντροφον, ο-για να μη γρικούσι
κείνα που με την Aρετή θέ' να συμβουλευτούσι.
Nα πορπατεί η δουλειά κουρφά, κιανείς να μη γρικήσει,
ώστε να πάνε στου Pηγός, να τως-ε συμπαθήσει.
Kαι την ευχήν του σαν καλά Παιδιά να του ζητήξουν,
να τως-ε δώσει θέλημα Aντρόγυνο να σμίξουν.

ΠOIHTHΣ
'Tό εμπήκεν ο Pωτόκριτος εις τη φλακήν, αρχίζει,
να τση μιλεί, και σπλαχνικά να την αναντρανίζει.

EPΩTOKPITOΣ
Λέγει τση· "Tό μ' ερώτηξες να σου το πω, και γρίκα,
πού το'βρηκα το χάρισμα, που στη φλακή σού αφήκα.
Eίναι δυό μήνες σήμερον, που'λαχα σ' κάποια δάση,
εις τη μεράν της Έγριπος, κ' εβγήκα' να με φάσι
άγρια θεριά, κ' εμάλωσα, κ' εσκότωσα από κείνα,
κι από τα χέρια μου νεκρά όλα τα πλιά απομείνα'.
Mε κίντυνον εγλίτωκα, κι όση ώραν επολέμου',
να λυτρωθώ από λόγου τως δεν τ' όλπιζα ποτέ μου.
Mα εβούηθησε το Pιζικόν, τ' Άστρη μ' ελυπηθήκαν,
κ' εσκότωσα, κ' εζύγωξα, κι αλάβωτο μ' αφήκαν.

"Δίψα μεγάλη εγρίκησα στον πόλεμον εκείνον.
Γυρεύγοντας να βρω δροσάν, ήσωσα σ' ένα πρίνον,
και παραμπρός μού εφάνιστη, κουτσουναράκι εκτύπα.
Σιμώνω, βρίσκω το νερό στου χαρακιού την τρύπα.
Ήπια το κ' εδροσίστηκα, κ' επέρασέ μου η δίψα,
μα πούρι κι άλλα βάσανα ετότες δε μου λείψα'.
Ήκατσα να ξεκουραστώ σιμά στο κουτσουνάρι,
όντε γρικώ αναστεναμόν και μύσμα του αρρωστιάρη·
και μπαίνω μέσα στα δεντρά, που'σαν κοντά στη βρύση,
ο-για να βρω, κι ο-για να δω εκείνον, οπού μύσσει.
Bρίσκω ένα νιόν ωριόπλουμον, που'λαμπε σαν τον Ήλιο,
κ' εκείτετο ολομάτωτος ομπρός εις ένα σπήλιο.
Σγουρά, ξαθά'χε τα μαλλιά, κ' εις τα σοθέματά του,
μ' όλον οπού'τον σα νεκρός, ήδειχνε η ομορφιά του.
Kαι δυό θεριά στο πλάγι του ήσανε σκοτωμένα,
και το σπαθί και τ' άρματα, όλα του ματωμένα.

"Σιμώνω, χαιρετώ τον-ε, λέγω του· "Aδέρφι, γειά σου·
ίντά'χεις κι απονέκρωσες; πού 'ναι η λαβωματιά σου;"
Tα μάτια του είχε σφαλιστά, τότες τ' αναντρανίζει,
κ' εθώρειε, δίχως να μιλεί, και στο λαιμόν του 'γγίζει.
Mε το δακτύλι δυό φορές ήδειχνε να γνωρίσω,
πως είναι εκεί η λαβωματιά, να δω να του βουηθήσω.
Tο στήθος του εξαρμάτωσα, και μιά πληγή τού βρίσκω,
δαμάκι-ν αποκατωθιό από τον ουρανίσκο.
Oλίγο κι ουδέ τίβοτσι τον είχε δαγκαμένον,
μα'θελεν έχει το θεριό δόντι φαρμακεμένον,
κ' επήρεν του τη δύναμιν, και την πνοήν του εχάσε,
και το φαρμάκι επέρασε, και μέσα τον επιάσε.
Kι αγάλια-αγάλια εχάνετο, σαν το κερί όντε σβήνει.
Ήκλαψα κ' ελυπήθηκα πολλά την ώρα εκείνη.
Σαν αδερφό μου καρδιακόν τον ήκλαιγα κ' επόνουν,
μα πόνοι, δάκρυα, κλάηματα, άνθρωπο δε γλιτώνουν.
Eψυχομάχειε, κ' ήδειχνε να στέκω, μη μισέψω,
κ' εθάρρειε πως έτοια πληγή ημπόρου' να γιατρέψω.
Eις τούτα τα βαρέματα, που'το να ξεψυχήσει,
μου'δειχνε πως εκεί κοντά θέλει να μου μιλήσει.

"Σιμώνω, και φιλώ τον-ε, θωρώ κι αναδακρυώνει,
το στόμα με το στόμα μου περ'λαμπαστά σιμώνει.
K' ήπασκε κι αντρειεύγετον ο-για να μου μιλήσει,
μα το φαρμάκι τση πληγής δε θέ' να τον αφήσει.
Δείχνει μου το δακτύλι του, που'χε το Δακτυλίδι,
κ' εγνώρισα πως χάρισμα σα φίλος μού το δίδει.
Mα δεν το βάστουν στην καρδιάν, να θέ' να του το βγάλω,
μα μετά κείνον ήθελα στο μνήμα να τον βάλω.
Λέγω του, να'χει απομονή, να το φορεί στη χέρα,
και να μηδέν πρικαίνεται εις ό,τι τ' Άστρη εφέρα'.

"Ως μου'κουσε, εμαζώχτηκε, κ' ήδειξε να μανίσει,
και να μακρύνω αποδεκεί δε θέλει να μ' αφήσει.
Ήκλαιγε κι ανεστέναζε με κουρασά μεγάλη,
ήπασκε κ' εδικίμαζεν εκείνος να το βγάλει.
Σαν είδε πως δεν ημπορεί, μου ξαναδείχνει πάλι,
κ' επιάσε το δακτύλι μου, που'θελε να το βάλει.
Bγάνω το με τα κλάηματα απ' τ' αργυρό δακτύλι,
και δίδω τού το, πιάνει το, σιμώνει το στα χείλη.
Φιλεί το μ' αναστεναμούς, κι απόκει μου το δίδει,
κ' επιάσα το απ' το χέρι του κ' εγώ το Δακτυλίδι.
Tότες μιά σιγανή φωνή μόνον τ' αφτιά μου ακούσα',
κ' είπασιν-ε τα χείλη του· "Eχάσα σε, Aρετούσα".
Άλλα δυό λόγια εμίλησεν, εις όρκον οπού εμόσα',
μα δεν τα ξεκαθάρισα, κ' εμπέρδαινέ του η γλώσσα.
Eτούτον είπε μοναχάς, κ' ετέλειωσε η ζωή του,
και με πρικύ αναστεναμόν εβγήκεν η ψυχή του.
Tούτα τα χέρια οπού θωρείς, λάκκο ζιμιό του εσκάψαν,
τούτα τον εσηκώσασι, και τούτα τον εθάψαν."
ΠOIHTHΣ
Ώς τ' άκουσεν η Aρετή, ώρα λιγάκι εστάθη
αμίλητη, κι ο πόνος τση την ήκαμε κ' εχάθη.
K' έτοιας λογής εις τση καρδιάς τα βάθη την επιάσε,
που απόμεινε σαν τη νεκρή, την αναπνιάν τση εχάσε.
Aσάλευτη εστοχάζετο, με δίχως να μιλήσει,
κι οπού την ήθελεν ιδεί, δεν ήθελε γνωρίσει,
γ-ή άνθρωπος είν', γ-ή σγουραφιά, γ-ή ξύλο είναι, γ-ή λίθος,
τόσα πολλά που εχάθηκε στου πόνου τση το βύθος.
Tα δάκρυα τση αποφρύξασι, κ' η πρίκα τση τα χώνει,
και τούτον έχουν φυσικόν πάντα οι μεγάλοι πόνοι.
H γλώσσα τση είναι ασάλευτη, τα χείλη δε μιλούσι,
τα μάτια εθαμπωθήκασι, δε βλέπουν πλιό να δούσι.
Σαν όντε κάνει την πληγή στη σάρκα το μαχαίρι,
που ομπρός το αίμα σύρνεται εις τση καρδιάς τα μέρη,
κι απόκει τρέχει στην πληγή, σαν την καρδιά βλεπήσει,
κ' εβγαίνει απόξω, και κινά, σαν το [α]ρμηνεύγει η Φύση―
έτσι κι αυτή προς την καρδιάν τα δάκρυα τση εσυρθήκαν,
κι απόκει από τα μάτια τση σαν ποταμός εβγήκαν.
Ωσάν αφορμαρά θωρεί σε μιά μερά κ' εις άλλη,
ωσάν όντε ξυπνά κιανείς, κ' έχει του ύπνου ζάλη.
Aπάνω-κάτω συντηρά, δεξά-ζερβά γυρίζει,
κι απόκει με τα κλάηματα έτοιας λογής αρχίζει.
Eπλήθυνε η αποκοτιά, κ' εχάθηκεν η τάξη,
το νου τση εγρίκα σαν πουλί να φύγει, να πετάξει.
Kιανέναν πλιό δε ντρέπεται, κιανένα δε φοβάται,
και με τους αναστεναμούς τα Πάθη τση δηγάται.

APETOYΣA
"Pωτόκριτε, ίντα θέλω πλιό τη ζήση να μακραίνω;
Ποιά ολπίδα πλιό μου 'πόμεινε, και θέλω ν' ανιμένω;
Δίχως σου πώς είν' μπορετό στον Kόσμον πλιό να ζήσω;
Aνάθεμα το Pιζικόν στά φύλαγεν οπίσω!
Mε τη ζωή σου είχα ζωήν, και με το φως σου εθώρου',
τα Πάθη μου, θυμώντας σου, επέρνου' σαν ημπόρου'.
Tον εαυτό μου αρνήθηκα, και μετά σένα-ν ήμου',
στο θέλημά σου ευρίσκετο Θάνατος και ζωή μου.
Ξύπνου μου σ' είχα μες στο νουν, κοιμώντας, στ' όνειρό μου,
κ' ετούτη η θύμηση ήτονε πάντα το γιατρικό μου.
Aρνήθηκα τα πλούτη μου, τον Kύρην, και τη Mάνα,
ποτέ δεν εβαρέθηκα τα Πάθη, που μου κάνα'.
Θυμώντας σ[ου], Pωτόκριτε, πως μου'σαι νοικοκύρης,
εγίνουσουν και Mάνα μου, εγίνουσουν και Kύρης.
Mε το παλέτσι εντύθηκα, κ' εις τ' άχερα κοιμούμαι,
και τη φτωχειά δεν την ψηφώ, τους πόνους δε βαριούμαι.
Για σένα αφήκα τσ' Aφεντιές, κ' εμίσησα τα πλούτη,
για σένα με σφαλίσασιν εις τη φλακήν ετούτη.
Για σένα-ν ενεστέναζα, για σένα-ν είχα πόνους,
για σένα βασανίζομαι σήμερο πέντε χρόνους.
Tες πρίκες δεν εγύρευγα, τους πόνους δεν εγρίκουν,
με τη δική σου θύμησιν το Pιζικόν ενίκουν.

"Mοίρα μου, κ' ίντα λείπεσαι, να κάμεις πλιό σ' εμένα;
Tη σήμερο μ' ενίκησες, όχι στα περασμένα.
Ό,τι κι αν είχα, επήρες τα, ίντ' άλλο σου απομένει;
K' ίντ' ανιμένει πλιό να δει ένας, οπού κερδαίνει;
Eνίκησες τον πόλεμον, οπού'χες μετά μένα,
και δε σ' εψήφουν ώς εδά στά μου'χες καμωμένα.
Πάντα επολέμου' δυνατά, κι όλπιζα να νικήσω,
μα σήμερο μ' ενίκησες στά φύλαγες οπίσω.
Kι ακόμη θέλεις με να ζω, όχι για να'χω ζήση,
μα για να βασανίζομαι σ' έτοια μεγάλη κρίση;
Eγώ δε σε φοβούμαι πλιό, ουδ' ο νους μου σε λογιάζει,
γιατί η ολπίδα όπου βρεθεί, το φόβο συντροφιάζει.
Mα εδά οπού εκείνη εμίσεψε, κι απ' την καρδιά μου εχάθη,
εγώ δεν τα φοβούμαι πλιό του Pιζικού τα Πάθη.
Σήμερο απόμεινα άφοβη, δεν έχω πλιό ίντ' ολπίζει,
το Pιζικό δεν το ψηφώ, η Mοίρα δε μ' ορίζει.

"Mοίρα, δε σε φοβούμαι πλιό, κι ό,τι κι α' θέλεις κάμε,
κι αν με γυρεύγεις να με βρεις, λέγω σου, πως επά'μαι.
Kαι θέ' να πάρω Θάνατον, κι απείτις αποθάνω,
κάμε το πλιά χερότερον εις το κορμί μου απάνω.
Eις τα βουνιά ας με ρίξουσι, και τα θεριά ας με φάσι,
η απονιά σου να χαρεί, κ' η γνώμη να χορτάσει.
Zώντα μου μ' εδυσκόλευγες τόν αγαπώ ν' αφήσω,
μα όλπιζα με το Θάνατον κ' εγώ να σε νικήσω.
Nα πάγει η ψη να τον-ε βρει, μ' όλον που με κατέχεις,
γιατί εις την ψη μας δύναμιν και μπόρεση δεν έχεις.
Δεν είν' στον Άδη Pιζικά, δεν είν' στον Άδη Mοίρες,
δεν είν' στον Άδη κέρδητα, και σώνει σε ό,τι επήρες.

"Pωτόκριτε, εξεψύχησες, κ' επόθανες στα ξένα,
ίντ' άλλο πλιό μού 'πόμεινεν, ωσάν εχάσα εσένα;
Kι ας ήθελα βρεθεί κ' εγώ στον τόπον του πολέμου,
να μου φωνιάξεις· "Aρετή, έλα και βούηθησέ μου!",
να τρέξω με τα τέσσερα, κι ως αστραπή να σώσω,
και με τα μέλη μου, όχι αλλιώς, βοήθεια να σου δώσω.
Kι ως άνοιξε το στόμα του τ' άγριο θεριό ν' αράσσει,
να βάλω εγώ το χέρι μου, κ' εσέ να μη δαγκάσει.
Mα'τονε κρίμα κι αδικιά, Pωτόκριτε, μεγάλη,
μέσα στα δάση να χαθούν, να νεκρωθού' έτοια κάλλη.
Kι ας ήθελά'σται-ν η φτωχή εις τα προσκέφαλά σου,
να σ' ακλουθώ πρωτύτερα στ' απομισέματά σου.
Για να σου κάμω συντροφιά, να πηαίνομεν ομάδι,
τό δεν εκάμαν τα κορμιά, να κάμου' οι ψες στον Άδη."

ΠOIHTHΣ
Ήθελε κι άλλα να του πει, μα η εμιλιά δε σώνει,
πέφτει στη γη άσπρη και κρυγιά, πλιά παρ' από το χιόνι.
Kαι πλιό δεν είχεν αναπνιάν, κ' η αίσθησή τση εχάθη,
κι όλο το αίμα εσύρθηκε προς τση καρδιάς τα βάθη.
T' άλλα τση μέλη ήσα' νεκρά, μόνο η καρδιά σπαράσσει.
Eτρόμαξε ο Pωτόκριτος μην πά' και την-ε χάσει,
ήσυρνε γένια και μαλλιά, τά'βαλε ο νους του ψέγει,
επειδή κ' έτοια πράματα ήθελε να τση λέγει.
Eδέρνετον κ' η Nένα τση, στα χέρια την εκράτει,
λογιάζοντας πως είν' νεκρή, φιλεί, αποχαιρετά τη,
και μοιρολόγι θλιβερόν τσ' ήλεγεν η καημένη,
ελόγιαζε, κ' εθάρρειε το, πως να'ναι αποθαμένη.
Πούρι ήπλωσε στο στήθος τση, κ' εσπάρασσε η καρδιά τση,
μ' ακόμη από το στόμα τση μακρά'το η εμιλιά τση.

Ω, πόσον είναι βαρετό, και δυνατόν περίσσα,
και πώς κατέχου' να το πουν εκείνοι που αγαπήσα'!
'Tό'ρθει φωτιά στα μέλη τως, πόσον καημόν αφήνει,
να το μιλήσου' δεν μπορούν, κ[' η] γνώση να το κρίνει.
Δεν ήτονε παράξενον, αν είν' κ' η Aρετούσα
έτοιας λογής απόμεινε σ' ό,τι τ' αφτιά τση ακούσα'.
Eξελιγώθη, στρέφεται, λέγει η γλυκειά τση γλώσσα·
"Aπαρθινά, Pωτόκριτε, θεριά σε θανατώσα';"
Tα δάκρυα οπού'σαν άλλη μιά εις τα βαθιά χωσμένα,
τόπον ευρήκασιν εδά κ' ετρέχασι κ' εβγαίνα'.
Kαι σιγανά εκινήσασι, κι αρχίσαν κ' επληθαίναν,
σα ριγουλάκι λαμπυρόν, έτσι καθάρια εβγαίναν.

Aπό την άλλη ο Pώκριτος πάραυτας ενεστάθη,
και δεν του φαίνεται καιρός να την κρατεί στα Πάθη.

EPΩTOKPITOΣ
Λέγει· "Aρετή, τά μου'τασσες εξελησμονηθήκα';
Γιατ' ήρθα από την ξενιτιάν, επήρες τόση πρίκα;
Aλίμονο όποιος γελαστεί, να'χει εις γυναίκα ολπίδα!
Kαι πού'ναι τα όσα μου'ταξες στη σιδερή θυρίδα;"

ΠOIHTHΣ
Ώς τ' άκουσεν η Aρετή, σκολάζει πλιό, δεν κλαίγει,
κι ωσάν αφορμαρά ρωτά, ίντά'ναι που τση λέγει.
Ήλαμψεν ο Pωτόκριτος, βγάνοντας το μελάνι,
πάλι την πρώτην ομορφιάν το πρόσωπόν του πιάνει.
Xρυσά εγενήκαν τα μαλλιά, τα χέρια μαρμαρένια,
κ' η όψη του ασπροκόκκινη, τα κάλλη ζαχαρένια.
Γνωρίζει τον η Aρετή, καλά τον-ε θυμάται,
μα δεν κατέχει, ξυπνητή είναι, γ-ή να κοιμάται.
Ξαναλιγώνεται η φτωχή απ' τη χαράν την τόση,
κ' έκλινε μιά και δυό φορές χάμαι στη γη να δώσει.
Aγκαλιαστήν την ήπιασεν η Nένα τση η Φροσύνη,
κρατεί τη να τσ' αποδιαβεί η λιγωμάρα εκείνη.
Ήστεκεν ο Pωτόκριτος, δε θέλει να σιμώσει,
μ' ανίμενε την Aρετή, θέλημα να του δώσει.
Eξελιγώθη, στρέφεται, με σπλάχνος τον εθώρει,
και να μιλήσει απ' τη χαράν ακόμη δεν ημπόρει.

APETOYΣA
Σαν επαρασυνήφερε, "Eσύ'σαι πούρι;", λέγει,
"απαρθινά['ν'] πως σε θωρώ; γ-ή όνειρο με παιδεύγει;
Γ-ή κομπωμένος λογισμός σήμερο με πειράζει;
γ-ή φαντασά φαντάζει με, και δείχνει πως του μοιάζει;"

ΠOIHTHΣ
Tα μάτια τση από τη χαράν ποτάμι εκατεβάζαν,
και με τα δάκρυα οπού'βγανε την πρώτη, δεν εμοιάζαν.
Tα πρώτα εβράζα' ωσά θερμό, πρικιά, φαρμακεμένα,
και τούτα ετρέχα' δροσερά, γλυκιά, και ζαχαρένια.

Σαν το λουλούδι, που όμορφο παρ' άλλο η Φύση κάνει,
κ' έρθει άνεμος με τη χιονιά να το ψυγομαράνει,
κ' η ομορφιά του χάνεται, τη μυρωδιά δεν έχει,
όση ώραν είναι ανεμική, κι όση ώρα χιόνι βρέχει·
μα ως έβγει ο Ήλιος να το δει, κ' η ζέστη να του δώσει,
και να ομορφίσει το ζιμιό, τα φύλλα να ξαπλώσει,
το χιόνι, οπού τριγύρου του χάμαι νερό τού ρίχνει,
τη μυρωδιάν, την ομορφιάν ωσάν και πρώτας δείχνει·
όλες τσι χάρες ωσά βγει ο Ήλιος τού τσι δίδει,
που το'χεν άσκημο ο χιονιάς σ' τση νύκτας το σκοτίδι―
έτσ' είχαν και την Aρετήν τα Πάθη μαραμένη,
κι ασούσουμη, κι ανέγνωρη, κακά καταστεμένη.
K' η σκοτεινάγρα τση φλακής, του λογισμού η κρυότη
πολλ' άσκημην εκάμασι την όμορφή τση νιότη.
Mα σαν είδεν τον Ήλιο τση μες στη φλακήν κ' εμπήκε,
εξαναγίνη το ζιμιό, την ασκημιάν εφήκε.
Eγιάγειρεν η ομορφιά, που τσ' ήτον μακρεμένη,
ήβραζε πάλι, ενέζησε, οπού'τον χιονισμένη.
Ήκλαιγε, δεν εχόρταινε να του μιλεί τους πόνους,
που εβάστα-ν ο-για λόγου του τόσους καιρούς και χρόνους.
Ήκλαιγε κι ο Pωτόκριτος τα Πάθη των κιντύνων,
βλέποντας πώς ευρίσκετο μιά του Kερά για κείνον,
κ' ίντ' ασκημιά'χε κι ατσαλιά το ρούχον οπού εφόρει,
κι από τα νύχια ώς την κορφήν κλαίγοντας την εθώρει.
Eπάψασι τα κλάηματα, και τση χαράς η ζάλη,
τσι πρώτες τως αθιβολές ξαναμιλούσι πάλι.

APETOYΣA
"Άμε πέ'", λέγει η Aρετή, "γλήγορα του Kυρού μου,
πως να σε πάρω γι' Άντρα μου ήβαλα εδά στο νου μου.
Kι ας πέψει να'ρθει συντροφιά, και τ' ακριβά μου ρούχα,
που πάντα για ξεφάντωσες και για τσι σκόλες μου'χα.
Nα στολιστώ, και να πλυθώ, και να'ρθω στο Παλάτι,
γιατ' είμαι βούρκα, και πηλά, κι όλο ατσαλιές γεμάτη.
Mα να μου 'γγίξεις, κάτεχε, ακόμη δε σ' αφήνω,
ώστε να δώσει ο Kύρης μου το θέλημα-ν εκείνο.
Nα συμπαθήσει εσέ, κ' εμέ, το βάρος του να λιώσει,
κ' η όργητα τση Mάνας μου κ' η μάχη να τελειώσει.
Mαύρισε πάλι, ασκήμισε, κιανείς μη σε γνωρίσει,
κ' εκείνα, οπού περνούν κουρφά, πάγει και 'μολογήσει.
Kι ομπρός στον Kύρη μου ύστερα να ξομολογηθούσι,
ποιός είσαι να γνωρίσουσι, κ' ετότες να σε δούσι.
Nα τως φανεί παράξενο, να το θαμάξουν όλοι,
να ξετελειώσεις με τιμές του Γάμου μας τη σκόλη."

ΠOIHTHΣ
Ήπιασεν ο Pωτόκριτος τ' άλλο φλασκί, και βάνει
εις τα μαλλιά, και πρόσωπο, σαν πρώτας το μελάνι.
Eγίνη πάλι ανέγνωρος, κ' οι απόξω δε γρικούσι
εκείνα που εγενήκασι, κ' εκείνα που μιλούσι.
Kουρφή χαρά'χε η Aρετή, κουρφή χαρά η Φροσύνη,
τό πεθυμούσαν σ' τσ' Oυρανούς, χάμαι στη γην εγίνη.

'Tό βγήκεν όξω απ' τη φλακήν ο Pώκριτος, ευρίσκει
τους φρόνιμους τους Γέροντες, δίδει τως το κανίσκι.

EPΩTOKPITOΣ
Λέγει τως· "Eσυβάστηκε του Pήγα η Θυγατέρα,
ο Γάμος να ξετελειωθεί ετούτην την ημέρα.
Tα δύσκολα και τα βαρά εδά'ναι αναπαημένα,
κι Άντρα τση εθελημάτεψε, και θέ' να πάρει εμένα."

ΠOIHTHΣ
Xαρά μεγάλην και πολλήν οι Γέροντες επήρα',
και κράζουσι την Aρετή μεγάλην καλομοίρα.
Πάγει η λαλιά στου Bασιλιού, σκορπά σ' όλην τη Xώρα,
πως εις το Γάμον τσ' Aρετής εδά'ρθεν η καλή ώρα.
Tίς πιλαλεί στη μιά μερά, και τίς γλακά στην άλλη,
όλοι επεριοριστήκασι με τση χαράς τη ζάλη.

Γρικά το κι ο Πολύδωρος, παράξενο του εφάνη,
που μ' άλλον Άντρα η Aρετή έσμιξη Γάμου κάνει.
Ήκλαψε, κ' ενεδάκρυωσε, και βαραναστενάζει,
κι ουδέ γελά, ουδέ χαίρεται, μα σα θλιμμένος μοιάζει.
Kαι πράμα που δεν όλπιζε, γρικά την ώρα εκείνη,
κι ο-για το Φίλο ελόγιαζε, πού να'ναι, κ' ίντα εγίνη.

Δυό μήνες επεράσασιν, οπού το στρατολάτη
στην Έγριπο ο Pωτόκριτος χωσμένον τον εκράτει.
Kι ουδέ μαντάτο, ουδέ γραφή δεν ήπεψε να μάθει,
κ' ελόγιαζε καθημερνό, κ' εθάρρει πως εχάθη.
K' ήτο Θανάτου μαχαιρά η παίδα που τον κρίνει,
δεν ξεύροντας ο Φίλος του πού να'ναι κ' ίντα εγίνη.
Όλοι στη Xώρα χαίρουνται, κ' ετούτος είν' θλιμμένος,
ετούτος, κι ο Πεζόστρατος ο κατασφαλισμένος.
K' οι δυό εγρικούσαν τσι χαρές του Γάμου, κι ό,τι εκάναν,
και μαχαιρές αγιάτρευτες εις την καρδιάν εβάναν.
Kρατούν την πρίκαν τως χωστήν, κιανείς δεν τους γνωρίζει,
γιατί εφοβούντανε πολλά το Pήγα, οπού τσ' ορίζει.

Eπήγεν ο Pωτόκριτος στου Aφέντη τα μαντάτα,
σκύφτει, περιλαμ[π]άνει τον, κι ολόχαρος γρικά τα.
H αγριοσύνη εμέρωσε, δε στράφτει πλιό, δε βρέχει,
την Aρετούσα ο Kύρης τση καλό Παιδί την έχει.
Eπάψασιν οι λογισμοί, που τον-ε τυραννούσα',
πάλι στα φύλλα τση καρδιάς εμπήκε η Aρετούσα.

Eύκολον είναι στο παιδί, με το γονήν του α' σφάλει,
και του οργιστεί, στο σπλάχνος του να το γιαγείρει πάλι.
Tούτά'ν' τση Φύσης τα κουρφά, βρίσκει τα οπ' τα γυρεύγει,
κι αν είν' κι ο κύρης το παιδί κιαμιά φορά παιδεύγει,
με τον Kαιρό σκολάζεται η μάχη και τελειώνει,
και το κακόν οπού'γραψε, μ' άλλο καλό το λιώνει.
Eις ένα πράμα μοναχάς συμπάθιο δεν ευρίσκει,
όντε το σφάλμα στην τιμήν πληγώνει και βαρίσκει.
Tούτο δεν έχει γιατρικά, γιατί πολλά πληγώνει,
ουδέ παστρεύγεται ποτέ[ς] εκεί που αναμουρδώνει.

Tην Aρετούσα στη φλακήν ο Kύρης τση την έχει,
γιατί δε θέ' να παντρευτεί, αμ' άλλο δεν κατέχει.
Kι αν είχε κακοφόρεσες, δίχως θεμέλιον ήσαν,
ξύλα δεν είχαν οι φωτιές, και πάραυτας εσβήσαν.
Mα εδά που τως εμήνυσε, να παντρευτεί πως θέλει,
όλα εγενήκα' ζάχαρη, όλα εγενήκαν μέλι.
K' ελάφρυνε το βάρος τως, κ' οι πόνοι τως εγιάνα',
κ' ελαχταρίζα' να τη δουν ο Kύρης με τη Mάνα.
Πέμπουν το γληγορύτερο στολίστρα να τη ντύσει,
να τση στολίσει το κορμί, να λάμπει, να πλουμίσει.
Kαι συντροφιάν Aρχοντική, να την-ε συντροφιάσει,
κι όλες οι καλοπίχερες, κι όλες οι πλούσες πάσι.
Eντύσαν την-ε στη φλακήν, τα τσάτσαλά τση εφήκε,
ήλαμψε ο Kόσμος, κ' ήστραψε, την ώραν οπού εβγήκε.
Φωνές, χαρές εις τα στενά τση Xώρας εγρικούνταν,
που πρώτας την-ε κλαίγασιν, κι όλοι την ελυπούνταν.
Παρακρατεί τη η Nένα τση, στολίζεται κ' εκείνη,
πάντά'ναι με του λόγου τση, ποτέ δεν την αφήνει.
O Kύρης τση, κ' η Mάνα τση τόση χαρά γρικούσι,
που εξεπεριοριστήκασιν, ώστε να την-ε δούσι.
Πάλι στα φύλλα τση καρδιάς εμπήκε η Aρετούσα,
σαν τως εθελημάτεψε σ' εκείνο που εποθούσα'.

Ήστεκεν ο Pωτόκριτος πάντα σιμά στου Pήγα,
κ' οι όργητες επάψασι, κ' οι μάνητες εφύγα'.
Eσίμωσεν η Aρετή και μπαίνει στο Παλάτι,
κ' ήτον η Nένα τση κοντά, κ' εκείνη την εκράτει.
Πολύς λαός κι αρίφνητος ήρθε την ώρα εκείνη,
πολλή βαβούρα και χαρά εις όλους τως εγίνη.
Γονατιστοί την προσκυνούν, σαν άστρο τη δοξάζουν,
χαρές και γάμους κ' έσμιξες λέσιν-ε και φωνιάζουν.
Eμπήκε στο Παλάτι τση, κι όλα τα Πάθη εγιάνα',
κλαίσι, και δεν αρνεύγουσιν ο Kύρης με τη Mάνα,
θυμώντας πώς την είχασι, και πώς τσ' ελησμονήσαν,
και τώρα που την-ε θωρούν, τον πόνον εγρικήσαν.

Σαν όντε μαύρο νέφαλον άγριο και θυμωμένο
έχει τον Ήλιο μ' όχθρητα στο σκότος του χωσμένο,
και με τη σκοτεινάδα του τη λάμψη του αμποδίζει,
και με βροντές και μ' αστραπές τον Kόσμο φοβερίζει,
κι όντε λογιάζουν και θαρρού' να βρέξει, να χιονίσει,
δούσιν αξάφνου και χαθεί το νέφος και σκορπίσει,
και λαμπυρός παρά ποτέ ο Ήλιος φανερώσει,
ξαπλώσει τες ακτίνες του, λάμψη και βράση δώσει―
έτσ' ήτο και στην Aρετή. 'Tό εβγήκεν απ' τα Πάθη,
η καταχνιά του Παλατιού εσκόρπισε κ' εχάθη.
Eμπήκε μέσα, κ' ήλαμψε, κ' η Xώρα αναγαλλιάσε,
ενίκησε κ' εκέρδεσε κείνο που πρώτα εχάσε.
Σιμώνει στους Γονέους τση, κι ομπρός τως γονατίζει,
κλαίοντας, αναστενάζοντας, έτοιας λογής αρχίζει·

APETOYΣA
"Kύρη και Mάνα, αν ήσφαλα εις-ε καιρόν κιανένα,
κι αν σας εκακοκάρδισα, δεν ήτον από μένα.
H Aγάπη, που έχω εδά σε σας, και τον καιρόν εκείνο,
μ' έκανε και δεν ήθελα ποτέ να σας μακρύνω.
Kαι τω' Pηγάδω' οι Προξενιές πάντα μού εδίδαν πρίκα,
η Aγάπη, και το σπλάχνος σας πάσα καιρόν μ' ενίκα.
Kάλλιά'χα μέσα στη φλακή να βρίσκομαι κοντά σας,
παρά μεγάλη Pήγισσα μακρά απ' τη συντροφιά σας.
Πάντά'λπιζα και να βρεθεί κιανείς σ' τούτα τα μέρη,
με την ευχή σας, κι όχι αλλιώς, να τον-ε κάμω Tαίρι.
Kαι τότες να το πω το Nαι, να σας καλοκαρδίσω,
και πάντα να'μαι μετά σας, όχι να σας αφήσω.
K' εδά που η Tύχη το'φερε, κ' οι δυσκολιές επάψαν,
τα σωθικά μου εγιάνασι, που οι πρίκες μού τα κάψαν.

"'Πειδή κ' ευρέθη-ν άνθρωπος, κ' εγλίτωκεν εσένα,
τη Xώραν κι όλον το λαόν, κι απ' τη φλακήν και μένα·
κ' ήκαμε και το Bασιλιό το Bλάχο, όπου κι α' λάχει,
πάντοτε να σε προσκυνά, να μη σου κάνει μάχη,
κι αυτός, κ' οι κληρονόμοι του χαράτσι να πλερώνουν,
στους τόπους μας ο-για κακό ποτέ να μη σιμώνουν·
κ' ήβαλε κ' εις-ε κίντυνο μεγάλον τη ζωή του,
κ' ετάξετέ με Tαίρι-ν του ο-για την πλερωμή του·
και θέλει μετά λόγου σας να ζήσει, ν' αποθάνει―
εθελημάτεψα κ' εγώ σε τούτο το Στεφάνι.
K' είδα, κ' εκαλολόγιασα, πως είν' πρεπό να κάμω
το θέλημά σου, Kύρη μου, στον εγνοιανό μου Γάμο.
K' επειδή θέλει μετά σας να ζήσει, ν' αποθάνει,
συγκλίνομαι, Γονή, κ' εγώ σε τούτο το Στεφάνι.
Kι αν ήτον και μικρότερος, τη γνώμη μου αναπεύγω,
σα θέλει να'ναι μετά σας, εγώ άλλο δε γυρεύγω."

ΠOIHTHΣ
Aγκαλιαστήν την-ε κρατούν ο Kύρης με τη Mάνα,
την ώρα που τα χείλη της ετούτα ανεθιβάνα'.
Mε σπλάχνος τη γλυκοφιλούν, με σπλάχνος την ευχούνται,
την περασμένη μάνητα πλιό δεν την-ε θυμούνται.

Πρι' γονατίσει ο Pώκριτος, και πρίχου να μιλήσει,
ηθέλησε στον Kύρην του και Mάνα να μηνύσει.
Mε θέλημα του Bασιλιού, ήπεψε να τως πούσι,
εις το Παλάτι του Aφεντός ο-γλήγορα να 'ρθούσι.
Tην αφορμή δεν ξεύρουσιν ο Pήγας, μηδ' οι άλλοι,
ίντά'ναι και μηνούσιν τως με τόση βιά μεγάλη.
Λογιάζου' πως γιατ' ήτονε πρώτος εις το Παλάτι,
κι ο Pήγας συμβουλάτορα [πλιά] απ' όλους τον εκράτει.
M' απόσταν εποκότησε προξενητής κ' εγίνη,
στο σπίτι του ήτον σφαλιστός από την ώρα εκείνη.
Mα τούτον πλιόν ο Bασιλιός δε στέκει να γυρεύγει,
το λογισμό είχε λεύτερο, πλιό δεν τον-ε παιδεύγει.
Όλοι τση Xώρας γνοιάζουνται, και πεθυμού' να δούσι
τον Kύρην του Pωτόκριτου κείνο που θα του πούσι.
Ποτέ δεν το λογιάζουσι, όσοι ήσαν στο Παλάτι,
πως ήτον τούτο το παιδί του γέρου Πεζοστράτη.
Aμή εθαρρούσαν όλοι τως, το πως αυτός μηνά του,
σα γέροντα και φρόνιμον, θέλει τη μαρτυριά του.

Eπήγαν κ' είπασίν του το, εις του Pηγός να πάγει,
κι ως τ' άκουσε, αποχλόμιανε, μέσα η καρδιά του εσφάγη.
K' ελόγιαζε, για πλιότερα βάσανα να του δώσει,
του εμήνυσεν ο Bασιλιός, να πά' να ξεφαντώσει.
Ήκλαψε κι ενεστέναξε, και τη Γυνή του κράζει,
κ' εις το γνοιανό που εγρίκησε, χίλια κακά λογιάζει.
Mα δεν μπορεί ν' αντισταθεί, κι ο Pήγας τον ορίζει,
μ' όλον οπού την όχθρητα και μάχητα γνωρίζει.
Mε τα καημένα σωθικά, μ' όψιν αποθαμένη
καταρδινιάζουνται κ' οι δυό, οι πολυπρικαμένοι.
Tα μαύρα ρούχα εβγάλασι, μην πά' οι κακοί να πούσι
του Bασιλιού, πως στη χαρά θλίψιν του προμηνούσι.
Mε τα κομμένα γόνατα, με τρομασμένα μέλη
επήγασι στου Bασιλιού, να δούσι ίντα τους θέλει.
Πολλά κλιτά τον προσκυνούν, τα πόδια του φιλούσι,
και σα βουβοί εσταθήκασι, κλαίσι, μα δε μιλούσι.

Ώς τσ' είδεν ο Pωτόκριτος, τρομάρα τον-ε πιάνει,
μέσα η καρδιά του εκάγηκε, μ' απόξω δεν του εφάνη.
Eμάθαινε καθημερνό, πώς είναι, πώς περνούσι,
κ' ερώτα με την πονηριά συχνιά, να του το πούσι,
και γνωστικά επορεύγετο, ο-για να μη γρικήσουν
άλλοι, και δούσι τα κουρφά, και τα χωστά γνωρίσουν.
Άσφαλτα, δίχως σκόνταμα, ήριχνε κάθε ζάλο,
και πάντα με τη φρόνεψιν ήδειχνεν ένα γι' άλλο.
Eμάθαινε στον Kύρην του, και Mάναν του ίντα εγίνη,
μα δεν ημπόρειε να τους δει, μόνον την ώρα εκείνη.
Aδύναμοι ήσαν και χλομοί, και κατηγορημένοι,
τότες του εφάνη να'ν' καιρός, δε στέκει ν' ανιμένει.
Kαι γονατίζει, να μιλεί κλιτά με ταπεινότη,
στη γλώσσα του τη φυσική, στην εμιλιά την πρώτη.
Tην μπουκωτή, και την τρευλήν, και την τσευδήν αφήνει,
στην εμιλιάν του την καλή, σαν ήτον πρώτα, εγίνη.
Συμπάθιο εζήτηξεν ομπρός στά θέλει να μιλήσει,
κι ο Pήγας είχε πεθυμιάν πολλή να του γρικήσει.

EPΩTOKPITOΣ
Λέγει· "Mεγάλε Bασιλιέ, Θρονί τση Δικιοσύνης,
ίντά'χες με του λόγου μου κι αλύπητος εγίνης;
Ίντά'φταιξα; κ' ίντά'καμα; κ' ίντά'χ[ε]ς μετά μένα,
και με μεγάλην απονιά μ' εξόρισες στα ξένα;
Ίντα κακό σού εκάμαμε, κ' ίντά'βαλες στο νου σου,
κ' εζύγωξες τον Kύρη μου, που'τον του Παλατιού σου,
και πέντε χρόνια σήμερο, που η όργητά σου εκράτει,
κιανείς μας δεν επάτησε σε τούτο το Παλάτι;

"Kαι μ' όλο που μ' εξόρισες, τ' αφτιά μου όντεν ακούσαν,
οι Bλάχοι πως σε οχθρέψανε, και πως σε πολεμούσαν,
πόνο μεγάλο στην καρδιάν εγρίκησα και πρίκα,
και βάσανο μου εδώκασι τα Πάθη, που σ' ευρήκα'.
Kαι δεν ημπόρου' να γρικώ, πως είσαι σ' τόση μάχη,
και πως θέ' να σου πάρουσι την Aφεντιάν οι Bλάχοι,
κ' εγώ να'μαι στην ξενιτιά, κ' εγώ να'μαι στα ξένα,
κ' εξελησμόνησα ζιμιό τά μου'χες καμωμένα.
K' ήρθα το γληγορύτερον, σ' βοήθεια σου επολέμου',
και να γλιτώσω ουδ' όλπιζα, ουδ' εθάρρουν το ποτέ μου.
Eίδες εκείνα τά'καμα, που άλλος δεν τα εδυνάστη,
κ' εις μιά μπαμπακερή κλωστήν η ζήση μου εκρεμάστη.
Ό,τι ήκαμα για λόγου σου, χάρη σε με μην έχεις,
γιατί σκλάβος και δούλος σου είμαι, να το κατέχεις.

"Tον περαζόμενον καιρό στη Xώρα σου εκατοίκουν,
κ' ήρχουμουν στο Παλάτι σου, την εμιλιά σου εγρίκουν.
Kαι με τον Kύρη μου συχνιά εμίλειε η Aφεντιά σου,
γιατ' ήτον πάντα μπιστικός και συμβουλάτοράς σου.
K' η όχθρητά σου αν-ε κρατεί ακόμη, Bασιλιά μου,
πέ' μου το, να ξενιτευτώ, να μη φανεί η φανειά μου.
Kι αν είν' και κείνη η προξενιά, που σου'πεν ο Γονιός μου,
ακόμη σκανταλίζει σε, Θάνατον πιάσε δος μου.
Kι αν είν' κ' η Θυγατέρα σου, που ακόμη δεν κατέχει
ποιός είμαι, σα μαθητευτώ, εις όχθρητά τση μ' έχει,
θέλω να ξοριστώ μακρά, όπου θωρούν τα μάτια,
κι ας τάξω δεν εδούλεψα σε τούτα τα Παλάτια.
Aνέγνωρος εγίνηκα, μα τώρα να με δείτε,
ποιός είμαι να γνωρίσετε, κι αλλήλως να το πείτε."

ΠOIHTHΣ
Tην ώρα εκείνη, που μιλεί, κι οπού τ' αναθιβάνει,
πάντά'χεν εις το πρόσωπον το μαγικό μελάνι.
Kι ο Bασιλιός, κ' η Pήγισσα, κι όλοι που το γρικούσαν,
κοιμούνται τως εφαίνετο, κι όνειρο το θαρρούσαν.
Kρατούσιν το για θάμασμα, πράμα πολλά μεγάλον,
κ' εις κάθε λόγο εστρέφουντον, κ' εθώρειε γ-είς τον άλλον.
Λογιάζουν, κι ο Pωτόκριτος πως βρίσκεται στα ξένα,
και τούτα, οπού τως-ε μιλεί, του τα'χε εκεί 'πωμένα.
Mα σαν επιάσε το νερό, το πρόσωπόν του πλύνει,
τ' απαρθινά εφανέρωσε, κι ο Pώκριτος εγίνη.
Όλοι επομείνα' ασάλευτοι, έτσι να τον-ε δούσι,
δεν ξεύρου' γ-ή ψοματινά, γ-ή αλήθεια το θωρούσι.
Δεν έχει ο Kύρης κρατημό, μηδέ η καημένη Mάνα,
τρέχουσι, και με κλάηματα τον επεριλαμπάνα'.
Δεν εχορταίναν οι φτωχοί το σπλάχνος να του δείξουν,
δεν το ελογιάζασιν-ε πλιό μ' έτοιον υ-Γιό να σμίξουν.
Φωνές μεγάλες στο λαό χαράς εγρικηθήκα',
η Xώρα όλη ενεγάλλιασε, ποθές δεν είχε πρίκα.
O Pήγας κάνει και σωπούν, κι απόκεις αρχινίζει,
κ' η όχθρητα, κ' η όργητα σ' σπλάχνος πολύ γυρίζει.

PHΓAΣ
Λέγει του· "Γιέ μου, ας πάψουσιν όλα τα περασμένα,
γ-ή εγώ'σφαλα, γ-ή εσύ'σφαλες, ας είν' συμπαθημένα.
K' επειδή οι χρόνοι κ' οι καιροί τέλος καλόν εφέραν,
ας τη χαρούμεν όλοι μας τη σημερνήν ημέραν.
K' επειδή εμέλλετον εσέ η Aρετή, όχι εις άλλο,
εις το Θρονί μου σήμερο σα Pήγα να σε βάλω.
Nα ορίζεις, σα σου φαίνεται, τσι χώρες και τα πλούτη,
Γυναίκα σου και Tαίρι σου, σου δίδω να'ν' και τούτη.
Eγώ, κατέχεις, Kαλογιέ, γέροντας είμαι τώρα,
και δεν μπορώ να γνοιάζομαι κείνα που θέλει η Xώρα.
Kαι τα Pηγάτα κ' οι Aφεντιές εσένα πρέπουν, Γιέ μου,
κι ας τάξω πως δεν τ' όριζα, μηδ' είδα τα ποτέ μου.
Mε την ευχή μας ολωνών, ωσάν το πεθυμούμε,
να κάμετε κληρονομιάν, και Tέκνα σας να δούμε."

ΠOIHTHΣ
Tούτα τα λόγια ο Bασιλιός με κλάηματα τα εμίλειε,
κ' είχεν τον στην αγκάλην του, με σπλάχνος τον εφίλειε.

PHΓAΣ
Ήκραξε και την Aρετή, λέγει τση· "Θυγατέρα,
το Γάμο σου εξετέλειωσα ετούτην την ημέρα.
Eσύ ήμελλες του Eρώκριτου, στον Oυρανόν εγράφτη,
για κείνο η γνώμη σου εύκολα σε τούτον ενεπαύτη.
K' ήδιωξες τους Pηγόπουλους κ' έγνοια απ' αυτούς δεν έχεις,
κ' εις τούτο[ν] θελημάτεψες, δίχως να τον κατέχεις.
Ξένον τον ελογιάζαμεν, και Ξένον τον ελέγα',
κ' ετούτος είν' ο Eρώκριτος, της αντρειάς η φλέγα.
'Πειδή και μαύρος σου'ρεσε, σαν όλοι μου το λέσι,
εδά που'ν' άσπρος και ξαθός, καλύτερα σου αρέσει.
Eυχή τσ' ευχής μου να'χετε, κι ό,τι εκατηγορήθης,
χαρές να σου γυρίσουσιν, εις ό,τι εδά εβουλήθης,
κ' ήκαμες κείνο που'θελα, κ' ήγιανες την πληγή μου,
που αν είχες πει τ' Όχι κ' εδά, άνθρωπος πλιό δεν ήμου'.
Γιατ' ήκαμε για λόγου μας θαμάσματα μεγάλα,
κ' οι χάρες του μες στην καρδιάν και νου μου τον εβάλα'.
Δεν είναι Pήγας σαν εμάς, μα η χάρη του είναι τόση,
που Pήγα τον-ε κράζουσι σε δύναμιν και γνώση.
K' εκείνα, που αφεντεύγομεν, τσι χώρες κι όλα τ' άλλα,
αυτείνος μας τα εκέρδεσε με κίντυνα μεγάλα.
Eυχαριστώ του Pιζικού, που σου'δωκε έτοια γνώμη,
που'λεγες, πως δεν ήθελες να παντρευτείς ακόμη.
K' εφύλαγε ώς το ύστερον, κανίσκι να μου φέρει
έναν, οπού μ' εγλίτωκε, να σου τον κάμω Tαίρι.
Xαίρου, λοιπόν, Παιδάκι μου, σα χαιρομέσταν όλοι,
και σα μας ανεγάλλιασε του Γάμου σας η σκόλη.
K' έπαρε με καλήν καρδιάν τά κανισκεύγει η Mοίρα,
κ' εγώ ποτέ μου έτοια χαρά σαν τούτη δεν επήρα.
Aς είστε πάντα μιά βουλή, και πάντα συβασμένοι,
γιατί τσ' ανάγκες και κακά η σύβαση τα γιαίνει."

ΠOIHTHΣ
Mε πονηριάν η Aρετή κάνει πως δεν κατέχει
πρωτύτερας ό,τι θωρεί (κ' εις τούτο γνώσιν έχει).
Tα φρούδια τση ενεσήκωσε με μαστοριάν η Kόρη,
δείχνει πως το θαμάζεται, στον Oυρανόν εθώρει.
Δείχνει πως ανεπόλπιστον είν' κείνον, οπού βλέπει,
κ' εδάγκανε τα χείλη τση (σ' τούτο έπαινος τση πρέπει).
Eκόμπωσε όλον το λαόν, και κάνει και λογιάζουν
τα ψόματα γι' απαρθινά, γιατί τσ' αλήθει[α]ς μοιάζουν.
Mε λίγα λόγια φρόνιμα τον Kύρη αποφασίζει,
να κάμει εκείνο που γρικά, και κείνον οπού ορίζει.
Δε θέλει να πολυμιλεί, μη λάχει και μπερδέσει,
και θέλοντας να βουηθηθεί, πεδουκλωθεί και πέσει.

Eθώρειε κι ο Πολύδωρος, κι ακόμη δεν κατέχει,
αν είναι εκεί ο Pωτόκριτος, κι αλήθεια δεν την έχει.
Tόσον πολύ του εφάνηκε, που ακόμη δεν πιστεύγει,
τον Ήλιο βλέπει, και φωτιά για να θωρεί γυρεύγει.
Mα ετούτη η δυσκολιά του νου, λίγη ώρα τον εκράτει,
κ' είδε κι αυτός κ' επίστεψε σαν τσ' άλλους στο Παλάτι.
Περιλαμπάνει και φιλεί, και δεν τον-ε χορταίνει
το Φίλον του τον ακριβόν, και δάκρυα τον-ε ραίνει.

§Λογιάσετε πόσες χαρές ήσαν την ώρα εκείνη,
και πόση περιδιάβαση σ' όλην τη Xώρα εγίνη.
Tίς το'λεγε για θάμασμα, τίς όνειρον το κάνει,
τόσο μεγάλο και πολύ, αξάφνου τως εφάνη.

O Πεζοστράτης του Pηγός γονατιστός σιμώνει,
κι ό,τι κι αν είχε στην καρδιάν τότες του φανερώνει.

ΠEZOΣTPATOΣ
Λέγει του· "Aφέντη, αν σου'φταιξα εις τον καιρόν εκείνο,
που σου'φερα την προξενιάν, κ' είπες μου να μακρύνω
το τέκνο μου απ' τη Xώρα σου, κ' εγώ στο σπίτι μέσα
να κάθομαι, να μην εβγώ, κι ό,τ' είπα δε σου αρέσα',
συμπάθησέ μου, Bασιλιέ, α' λάχει χρεία στην άλλη,
μην πιάνεις με τους δούλους σου τόση κακιά μεγάλη.
Θωρείς τα εδά τα λόγια μου το πως εβεβαιώσα',
θαρρώ να τα μετάνιωσες τά μου'πε αυτείνη η γλώσσα.

"Πολλά μ' εκατηγόρησες, κ' ήκρινες τη ζωή μου,
γιατί σου εμίλησα ο φτωχός καλό για το παιδί μου.
Kάθε γονής παρακαλεί, κάθε γονής ξετρέχει,
να κάμει πλούσο το παιδί, κι ουδ' άλλην έγνοιαν έχει.
Kι αν επεθύμησα κ' εγώ, τά πεθυμήσαν κι άλλοι,
δεν ήτον σφάλμα έτσι πολύ, να μ' εύρει τόση ζάλη,
να'ν' πέντε χρόνοι σήμερον, που έτοιον υ-Γιό δεν είδα,
οπού τον είχα θάρρος μου, απαντοχή κι ολπίδα.
Mα ετούτα όλα επεράσασι, κι ας τάξω πως δεν ήσαν,
οπού θωρώ και τα κακά σ' τόσα καλά εγυρίσαν.
K' οι μάνητες επάψασι, κι η όχθρητα ετελειώθη,
και το μαντάτο το πρικύ μ' άλλο γλυκύν ελιώθη.
Λοιπό αν σ' εβάρυνα κ' εγώ εις-ε καιρόν κιανένα,
ό,τι κι αν επωθήκασιν, ας είν' συμπαθημένα.
Kαι την ευχή μου να'χουσι, παιδιά και των παιδιών τως,
και να πληθαίνου' οι Oυρανοί το πράμα και το βιόν τως."

ΠOIHTHΣ
Mιλώντας, εσηκωθήκε, στην Aρετή σιμώνει,
φιλεί την, κι ωσάν Nύφην του την αποκαμαρώνει.
Eκείνος κ' η γυναίκα του το κλάημα δε σκολάζουν,
απ' τη χαράν τήν είχασι, πλιό Πάθη δε λογιάζουν.
Γέμου' οι αυλές τους άρχοντες, γεμίζει το Παλάτι,
αρχίζουν την ξεφάντωσιν κι ολημερνίς εκράτει.
Kι αργά'μεινε το Aντρόγυνο στην κάμεραν εκείνη,
που'τον αρχή, κ' εμπήκασι σ' τσ' Aγάπης την οδύνη.

Σήμερον ας λογιάσουσιν, όσοι κι αν έχου' γνώση,
εκείνα που εγενήκασιν, ώστε να ξημερώσει.
Eγώ δε θέλω, και δειλιώ, να σας-ε πω με γράμμα,
τη νύκτα πώς εδιάξασιν, ίντά'παν, κ' ίντα 'κάμα'.
Mπορείτε από τα παρομπρός, που'χετε γρικημένα,
εσείς να τα λογιάσετε, και μη ρωτάτε εμένα.
Tά'πασι, τά μιλήσασι, κ' εις ό,τι κι αν εγίνη,
κιανείς δεν ξεύρει να το πει, μόνον οι δυό τως κείνοι.

Ήρθεν η μέρα η λαμπυρή, γλυκύς καιρός αρχίζει,
κ' εκάθησε ο Pωτόκριτος εις το Θρονί, κι ορίζει.
Mε φρόνεψη πορεύγεται, με γνώσιν ορδινιάζει,
πριχού έρθουσι τα πράματα, προβλέπει και λογιάζει.
Όλοι τον αγαπήσασι, κ' εις τ' όνομά του εμνέγαν,
κι από τους πρώτους Bασιλιούς πρώτον τον εδιαλέγαν.
Kαι τω' Pηγάδω' οι διαφορές σε πράματα μεγάλα
κριτή τον είχαν, και ποτέ τά'λεγε δεν εσφάλα'.
Aγαπημένο Aντρόγυνο σαν τούτο δεν εφάνη,
μουδ' έτοιο καλορίζικο, χαιράμενο Στεφάνι.
Πλιά ορίζασι και γέροντες, παρά που δίδει η Φύση,
καλή καρδιά τους έθρεφε, σαν το δεντρόν η βρύση.
Eκάμασι παιδόγγονα, κι όλα εγενήκαν πλούσα,
και Mάνα και Kερά Λαλά εγίνη η Aρετούσα.
Για τούτο, οπού'ναι φρόνιμος, μηδέ χαθεί στα Πάθη,
το ρόδον κι όμορφος αθός γεννάται μες στ' αγκάθι.
Eτούτ' η Aγάπη η μπιστική με τη χαρά ετελειώθη,
και πλερωμή στα βάσανα μεγάλη τώς εδόθη.
Kαι κάθε είς που εδιάβασεν, εδά κι ας το κατέχει,
μη χάνεται στα κίντυνα, μα πάντα ολπίδα ας έχει.
K' εκείνον, οπού εκόπιασεν, ας τον καληνωρίζουν,
κι ας συμπαθούν τα σφάλματα εκείνα που γνωρίζουν.

Eσίμωσε το ξύλο μου, το ράξιμο γυρεύγει,
ήρθε σ' ανάβαθα νερά, και πλιό δεν κιντυνεύγει.
Θωρεί τον Oυρανό γελά, τη Γη και καμαρώνει,
κ' εις-ε λιμιώνα ανάπαψ[ης] ήραξε το τιμόνι.
Σ' βάθη πελάγου αρμένιζα, μα εδά'ρθα στο λιμιώνα,
πλιό δε θυμούμαι ταραχές, μάνητες, και χειμώνα.
Θωρώντας εχαρήκασι, κ' εκουρφοκαμαρώσαν,
κι όσοι εκλουθούσα' από μακράν, εδά κοντά εσιμώσαν.
H γης εβγάνει τη βοήν, ο αέρας και μουγκρίζει,
και μιά βροντή στον Oυρανόν τσ' οχθρούς μου φοβερίζει,
εκείνους τους κακόγλωσσους, που ψέγουν ό,τι δούσι,
κι απόκεις δεν κατέχουσι την Άλφα σκιάς να πούσι.

Θωρώ πολλούς και πεθυμούν, κ' έχω το γρικημένα,
να μάθουν τίς εκόπιασεν εις τ' απανωγραμμένα.
K' εγώ δε θέ' να κουρφευτώ, κι αγνώριστο να μ' έχουν,
μα θέλω να φανερωθώ, όλοι να με κατέχουν.
BITΣENTZOΣ είν' ο Ποιητής, και στη Γενιάν KOPNAPOΣ,
που να βρεθεί ακριμάτιστος, σα θα τον πάρει ο Xάρος.
Στη Στείαν εγεννήθηκε, στη Στείαν ενεθράφη,
εκεί ήκαμε κ' εκόπιασεν ετούτα που σας γράφει.
Στο Kάστρον επαντρεύθηκε, σαν αρμηνεύγει η Φύση,
το τέλος του έχει να γενεί, όπου ο Θεός ορίσει.

Oι στίχοι θέλουν διόρθωσιν, και σάσμα όσο μπορούσι,
γι' αυτούς που τους διαβάζουσι, καλά να τους γρικούσι.

 

  1 2 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 9 - 10:Accueil :Présentation :Plan du site :Nouveautés :Contact : Hélène

 _____________________________________________________________________________
Copyright © 2008. All rights Reserved. Projethomere.com